Gminne Centrum Kultury w Lipinkach
Kontakt:
p.o. dyrektor - Halina Rachel
Adres: 38-305 Lipinki 522
Siedziba: Budynek Publicznego Gimnazjum w Lipinkach
Telefon: 013 4477052
w-mail:
gckpblipinki@poczta.onet.pl
W skład Gminnego Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna w Lipinkach wchodzi:
 • Centrum Kultury z kafejką internetową
 • Biblioteka Publiczna wraz z filiami Krygu i w Wójtowej
 • Kluby Młodzieży (w Bednarce, w Bednarce - sołectwo Bednarskie, w Lipinkach, w Rozdzielu i w Wójtowej)
 • Klub Pracy
Stałe imprezy organizowane przez GCK-BP
Styczeń
 
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek- konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lipinki.
Moje Ferie - cykliczne zajęcia dla dzieci -/plastyczne, ruchowe, konkursy czytelnicze, bajki na video, bal przebierańców/.
 
Luty
 
Konkurs Recytatorski „Sport w poezji" dla uczniów Szkół Podstawowych.

Marzec
 
Tradycyjne zdobienie pisanek - warsztaty dla uczniów Gimnazjów Publicznych.

Kwiecień
 
Uroczystość powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w Wójtowej z udziałem władz państwowych i samorządowych oraz jednostek Ochotniczych Straży pożarnych Powiatu gorlickiego
Biegi Przełajowe o puchar Wójta gminy Lipinki
Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego

Maj
 
Gminny Konkurs Plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych
Gminny konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej

Czerwiec
 
Dzień Dziecka - gry i zabawy, konkursy i dyskoteka dla dzieci. Wystawa pokonkursowa prac plastycznych.

Lipiec
 
Festyn letni rekreacyjny w Krygu - jednodniowa impreza dla społeczności lokalnej.
Dni Gminy Lipinki - festyn rekreacyjny    -dwudniowa impreza dla społeczności lokalnej. Powitanie wakacji - impreza plenerowa dla dzieci /gry, zabawy, ognisko/.

Sierpień
 
Turniej Bilardu - wyłonienie mistrza bili.
Festyn rekreacyjny w Pagorzynie - jednodniowa impreza dla społeczności lokalnej.
 
Wrzesień
 
Jesienny Turniej tenisa stołowego - konkurencja dla dzieci i młodzieży.
Gminne mistrzostwa w biegach przełajowych dla uczniów Szkół Podstawowych.

Październik

Konkurs Plastyczny dla uczniów Gimnazjów Publicznych z terenu gminy.
Turniej szachowy - konkurencja dla uczniów Szkół Podstawowych

Listopad
 
Zabawa Andrzejkowa - zabawy ruchowe, konkursy, dyskoteka. Wystawa pokonkursowa prac plastycznych.

Grudzień
 
Tradycyjne ozdoby choinkowe - warsztaty dla młodzieży, wykonywanie świątecznego wystroju.
Ponadto GCK-BP organizuje wystawy pokonkursowe prac plastycznych, Dzień Dziecka, Wieczór Andrzejkowy oraz warsztaty tematyczne:
 • tradycyjne ozdoby choinkowe,
 • tradycyjne zdobienie pisanek,
 • haft krzyżykowy,
 • robienie kwiatów z bibuły,
Kluby Młodzieży w Bednarce, Bednarce - sołectwo Bednarskie, w Rozdzielu i w Wójtowej.
Każdy Klub wyposażony jest w sprzęt (telewizor, wieża, stół do tenisa, stół bilardowy, gra „Piłka nożna”, atlasy do ćwiczeń).
Kluby poprzez organizowane imprezy:
 • propagują zdrowy styl życia i stwarzają dla wszystkich miejsce , gdzie mogą czuć się bezpiecznie,
 • tworzą warunki do miłego spędzania czasu przez młodych ludzi, nawiązywania kontaktów towarzyskich,
 • uświadamiają młodzieży, że życie bez alkoholu, narkotyków może być ciekawe i nieść wiele satysfakcji,
 • wyrabiają nawyki dbałości o wspólne dobro, wyczulają na estetykę,
 • uczą odpowiedzialności za własne postępowanie.

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska