Urząd Gminy Lipinki
38-305 Lipinki 53

WÓJT GMINY LIPINKI pokój nr 1
   mgr inż. Czesław Rakoczy

Przyjmuje strony w sprawach
 skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz:
od 9.00 – 12.00 i od 15.30 – 16.00

SEKRETARIAT pokój nr 1
   Wioletta Lang


SEKRETARZ GMINY pokój nr 1
   Anna Kozioł

SALA KONFERENCYJNA pokój nr 2

REFERAT ORGANIZACYJNOADMINISTRACYJNY / INFORMATYK pokój nr 3
mgr Sebastian Janeczek

PUNKT KONSULTACYJNY – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN pokój nr 4
Urszula Rąpała
Czynne: Poniedziałek 10.00 – 13.00

W Krygu: od 14.00 - 15.00

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY pokój nr 5
   mgr Jan Kosiński

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY pokój nr 6
Bogdan Czeluśniak

Przyjmuje mieszkańców w każdą środę w
godz. od 14.00 – 16.00
w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki

SKARBNIK GMINY pokój nr 7
 Stanisława Liana

KSIĘGOWOŚĆ pokój nr 8
Elżbieta Buś - podinspektor
Anna Gazda – młodszy referent
Krystyna Ślusarczyk  - podinspektor

KASA URZĘDU GMINY pokój nr 9
 Agnieszka Knapik – młodszy referent

Kasa czynna: poniedziałek          8.00 - 16.00
                      wtorek-piątek         8.00 - 15:30 
  

PODATKI pokój nr 9a
 Danuta Staniszewska – podinspektor
 mgr Sławomir Piszczyk –  podinspektor

KSIĘGOWOŚĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI pokój nr 10
Krzysztof Dyląg – główny księgowy  
Maria Szary – starszy księgowy
Lidia Kocemba – księgowy
Danuta Wątroba – inspektor ds. płac

ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI pokój nr 11
Janusz Dudka – dyrektor

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ pokój 12
mgr Andrzej Tylawski- kierownik
Józefa Jodłowska – podinspektor
mgr inż. Anita Czapka – podinspektor
Eugeniusz Deda – podinspektor

REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI  pokój nr 13 – 14
   
Marek Haluch – kierownik
inż. Teresa Staniszewska – inspektor
mgr Anna Knapik – podinspektor
 inż.  Katarzyna Czajka – podinspektor

URZĄD STANU CYWILNEGO / EWIDENCJA LUDNOŚCI /DOWODY OSOBISTE pokój nr 15
   Halina Knapik – kierownik USC

GOSPODARKA GRUNTAMI, MIENIE GMINNE pokój nr 16
 Mariola Krygowska – podinspektor
Tadeusz Siry – geodeta

DORADZTWO ROLNE, OŚWIATA I SPRAWY SPOŁECZNE / KOMISJA DS. PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI pokój nr 17
Artur Baczyński – doradca rolny  (środa 8.00 – 14.00)

STANOWISKO DS. STYPENDIÓW SZKOLNYCH / BIP pokój nr 17
mgr Filip Nawab

SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA pokój nr 18
Zuzanna Wędrychowicz   podinspektor

PRAWNIK pokój nr 18
mgr Krzysztof Buliński – prawnik


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska